Historia

Historia rejestracji:

18.01.2012 - pierwsze podejście do rejestracji Stowarzyszenia; następuje wiele odrzuceń wniosku

26.11.2012 - ostatecznie zdecydowano się na wyciągnięcie wszystkich akt z Sądu i rozpoczęcie rejestracji od początku; złożono pismo do Sądu z prośba o zwrot fizyczny wniosków

06.12.2012 - otrzymano zwrot wniosków; rozpoczęto przygotowania do Zebrania Założycielskiego

27.12.2012 - zorganizowano Zebranie Założycielskie, na które przybyło 16 osób - przedstawicieli kibiców Ruchu z Chorzowa, Katowic, Rudy Śląskiej, Świętochłowic, Siemianowic, Piekar Śląskich i Nakła; na spotkaniu podjęto:

 • Uchwałę nr 1/2012 o założeniu Stowarzyszenia
 • Uchwałę nr 2/2012 o przyjęciu Statutu Stowarzyszenia
 • Uchwałę nr 3/2012 o wyborze Komitetu Założycielskiego
 • Uchwałę nr 4/2012 o wyborze Zarządu Stowarzyszenia
 • Uchwałę nr 5/2012 o wyborze Komisji Rewizyjnej
 • Uchwałę nr 6/2012 o regulaminie pracy Walnego Zebrania
 • Uchwałę nr 7/2012 o regulaminie pracy Zarządu
 • Uchwałę nr 8/2012 o regulaminie pracy Komisji Rewizyjnej
 • Uchwałę nr 9/2012 o regulaminie pracy Sądu Koleżeńskiego
 • Uchwałę nr 10/2012 o składkach członkowskich

28.12.2012 - złożono wniosek do Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach do Wydziału VIII Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego o wpisanie Stowarzyszenia do Rejestru KRS

18.02.2013 - otrzymano Postanowienie Sądu o wezwaniu do wprowadzenia odpowiednich zmian w Statucie dotyczących Zebrania Delegatów; rozpoczęto wprowadzanie zmian i przygotowania do kolejnego Zebrania Założycielskiego

24.02.2013 - zorganizowano kolejne Zebranie Założycielskie, na które przybyli wszyscy Założyciele; na spotkaniu podjęto:

 • Uchwałę nr 11/2013 o zmianie Statutu Stowarzyszenia

04.03.2013 - złożono wniosek o wpis do Rejestru KRS wraz ze skorygowanymi aktami do Sądu

26.03.2013 - otrzymano Postanowienie Sądu o wpisaniu dnia 13.03.2013 r. do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000454211 Stowarzyszenia Kibiców Ruchu Chorzów "Niebiescy"

28.03.2013 - złożono wniosek o sprostowanie informacji zawartych w KRS; Postanowienie Sądu z dn. 13.03.2013 r. zawierało błąd pisarski

28.03.2013 - złożono wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej i nadanie numeru REGON; tego samego dnia otrzymano zaświadczenie wpisu do Rejestru oraz nadaniu numeru REGON 243217642

17.04.2013 - otrzymano Postanowienie Sądu o skorygowaniu dnia 04.04.2013 r. wpisu pod numerem KRS 0000454211

24.04.2013 - zgłoszono Stowarzyszenie do Urzędu Skarbowego celem nadania numeru NIP

27.05.2013 - podpisano umowę z Bankiem BGŻ o otwarciu i prowadzeniu konta bankowego

07.05.2013 - otrzymano Potwierdzenie nadania numeru NIP: 627 273 5262

22.07.2013 - otrzymano Zarządzenie w sprawie wpisania numeru NIP i REGON do KRS

29.07.2013 - złożono Wniosek o zmianę danych w KRS (wprowadzenie NIP i REGON)

16.08.2013 - otrzymano Postanowienie o zmianie danych w KRS

31.03.2014 - złożono zeznanie podatkowe za rok 2013 do Urzędu Skarbowego (CIT-8)

29.05.2014 - zorganizowano Walne Zebranie Członków, na które przybyło 11 osób; na spotkaniu podjęto:

 • Uchwałę nr 12/2014 o przyjęciu Sprawozdania Finansowego za rok 2013
 • Uchwałę nr 13/2014 o przyjęciu Sprawozdania Merytorycznego za rok 2013
 • Uchwałę nr 14/2014 o przyjęciu Budżetu na rok 2014
 • Uchwałę nr 15/2014 o przyjęciu Programu Działania na rok 2014
 • Uchwałę nr 16/2014 o przyjęciu Instrukcji w zakresie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu

31.05.2014 - do Urzędu Miasta złożono Sprawozdanie Finansowe i Merytoryczne za rok 2013 wraz z wymaganymi dokumentami m.in. Budżetem i Planem działania na rok 2014

14.06.2014 - złożono Sprawozdanie Finansowe za rok 2013 w Urzędzie Skarbowym i Sądzie Rejonowym

04.07.2014 - otrzymano Zarządzenie o uzupełnieniu braków formalnych złożonego w Sądzie Rejonowym Sprawozdania

14.07.2014 - uzupełniono braki formalne złożonego w Sądzie Rejonowym Sprawozdania

11.08.2014 - otrzymano Postanowienie o przyjęciu do akt rejestrowych dokumentów Sprawozdania Finansowego za 2013 rok

27.12.2014 - zorganizowano Walne Zebranie Członków, na które przybyło 13 osób; na spotkaniu podjęto:

 • Uchwałę nr 17/2014 o wyborze Zarządu Stowarzyszenia
 • Uchwałę nr 18/2014 o wyborze Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

03.01.2015 - złożono Wniosek o zmianę danych w KRS (zmiana Zarządu)

03.02.2015 - otrzymano Zarządzenie o zwrocie Wniosku o zmianę danych w KRS (zmiana Zarządu)

06.02.2015 - złożono ponownie Wniosek o zmianę danych w KRS (zmiana Zarządu)

27.02.2015 - otrzymano Postanowienie o zmianie danych w KRS (zmiana Zarządu)

04.03.2015 - złożono pismo o sprostowanie danych w KRS; Postanowienie Sądu zawierało błąd pisarski

 

Historia działalności:

08.11.2012 - organizujemy Manifestację w sprawie wyrażenia opinii na temat budowy nowego stadionu Ruchu Chorzów

27.03.2013 - organizacja Zrzeszająca Stowarzyszenia Kibicowskie zaprosiła nas do współpracy przy projekcie "Kolorujemy"; postanawiamy przyłączyć się do akcji

29.03.2013 - uruchomienie fanpage'u na portalu społecznościowym facebook.pl

03.04.2013 - rozpoczęcie organizacji II Charytatywnego Turnieju Piłki Nożnej na rzecz "Hospicjum" w Chorzowie "Jedne barwy - jeden cel"

17.04.2013 - zgłoszono kolejną świetlicę środowiskową Placówkę Wsparcia Dziennego w Czerwionce-Leszczynach do projektu "Kolorujemy"

22.04.2013 - zaczynamy współpracę w ramach akcji "Kolorujemy" z CUD-em (Centrum UskrzydlijDzieciaki.pl) - tam także potrzebują pomocy w remoncie

27.04.2013 - zakup nowego bębna dla grupy UN

30.04.2013 - otrzymujemy informację z prośbą o przyspieszenie działań w ramach projektu "Kolorujemy" w CUD-zie, w związku z tym postanawiamy zająć się wykonaniem prac remontowych osobiście

30.04.2013 - zatwierdzono ostateczny Regulamin i Program Turnieju "Jedne barwy - jeden cel"

30.04.2013 - start kampanii reklamowej Turnieju "Jedne barwy - jeden cel"

14.05.2013 - uruchomienie strony internetowej Stowarzyszenia

19.05.2013 - II Charytatywny Turniej na rzecz "Hospicjum" w Chorzowie "Jedne barwy - jeden cel"

08.06.2013 - III Turniej "Młode pokolenie" organizowany przez FC Katowice

09.06.2013 - V Turniej "Niebieski bajtel" organizowany przez FC Piekary Śląskie

26.06.2013 - akcja "Gasimy niebieske pRagnienie" organizowana przez kibiców z grupy "Blue Elite" z Mikołowa

07.08.2013 - zadeklarowano przystąpienie do projektu "Kibice Razem"

24.08.2013 - IV Turniej dzielnicowy organizowany przez Niebieską Rudę Śląską

27.08.2013 - zorganizowano Piknik Rodzinny związany z akcją "KoloRujeMY" pod patronatem OZSK