Konto bankowe

Wspomóż nasze działania poprzez wpłatę darowizny na konto Stowarzyszenia.

Darowizna na cele statutowe:

Nazwa odbiorcy: SKRCh Niebiescy
Adres odbiorcy: 41-500 Chorzów, ul. Powstańców 70/3
Nr rachunku: 49 2030 0045 1110 0000 0268 1370
Nazwa banku: Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna w Warszawie
IBAN: PL49 2030 0045 1110 0000 0268 1370
SWIFT (BIC): PPABPLPKXXX
Tytuł przelewu: "cele statutowe"

Przelewy z zagranicy prosimy wykonywac w opcji OUR.

Składki członkowskie:

Nazwa odbiorcy: SKRCh Niebiescy
Adres odbiorcy: 41-500 Chorzów, ul. Powstańców 70/3
Nr rachunku: 49 2030 0045 1110 0000 0268 1370
Nazwa banku: Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna w Warszawie
IBAN: PL49 2030 0045 1110 0000 0268 1370
SWIFT (BIC): PPABPLPKXXX
W tytule wpłaty obowiązkowo należy podać następujące informacje:

  • tytuł wpłaty: np. „składka podstawowa półroczna”, „składka podstawowa roczna”, „opłata wpisowa”
  • imię i nazwisko osoby, za którą opłacana jest składka (nie dotyczy członków, którzy dokonują przelewu ze swojego rachunku bankowego)
  • numer legitymacji członkowskiej
  • okres, za jaki dokonana jest opłata: np. "03.2013 - 08.2013"

Przelewy z zagranicy prosimy wykonywac w opcji OUR.

NIP: 627-273-52-62
REGON: 243217642
KRS: 0000454211
Dziękujemy za wsparcie!